ಬಹು ಯಾತನೆಗೊಳಿಸುವ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಹು ಯಾತನೆಗೊಳಿಸುವ

  1. (ತಲೆನೋವು)ಸಿಡಿಯುವ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ