ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಳ್ಳಿಮಾಡ

  1. ಜೊಂಪ
    _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

  • English: [[ ]], en: