ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಳ್ಳಿಮನೆ

  1. ಇಬ್ಬರೂ ಬಳ್ಳಿಮನೆಯೊಳಗಿದ್ದರು.

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ