ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಳಲು

  1. ಆಯಾಸಗೊಳ್ಳು, ಸುಸ್ತಾಗು, ದಣಿವಾಗು, ಸೋತು ಹೋಗು
    ______________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಳಲು

  1. ಗೆಲ್ಲಿನಿಂದ ಬಳಲುವ ಮಾವಿನ ಕಾಯಿಗಳು; ಬಳಲು ಮುಡಿ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಳಲು

  1. ಬಾವಿಯಿಂದ ನೀರೆಳೆದು ಬಳಲಿ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಳಲು

  1. ______________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಳಲು

  1. ನಡೆದು ನಡೆದು ಬಳಲಿದೆವು; ಬಳಲಿಕೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಳಲು

  1. ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಳಲು

  1. ನಡೆದು ನಡೆದು ಬಳಲಿದೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಳಲು

  1. ನಡೆದು ಬಳಲಿದವನು; ಬಳಲುನುಡಿ; ಬಳಲಿಕೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಬಳಲು&oldid=664307" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ