ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬರಿಗೆ ಶೈಲಿ

  1. ___________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

  • English:
  1. font, en:font