ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಗ್ಗಿಸು

  1. ಡೊಂಕುಮಾಡು,ವಕ್ರವಾಗು
    ___________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಗ್ಗಿಸು

  1. ಬಗ್ಗಿಸುವ ಹಕ್ಕಿ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಗ್ಗಿಸು

  1. _______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಗ್ಗಿಸು

  1. ಕಣ್ಣು ಹೊರಳಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸಿ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಗ್ಗಿಸು

  1. __________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಗ್ಗಿಸು

  1. __________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಬಗ್ಗಿಸು&oldid=532532" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ