ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಗೆಗಿಡಿಸು

  1. ____________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ