ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಂದೋಬಸ್ತು ಮಾಡು

  1. ಭದ್ರಪಡಿಸು,ಮುಚ್ಚು,ಗಟ್ಟಿಮಾಡು
    ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ