ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪ್ರಾಣಿವರ್ಗ

  1. __________________


ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ