ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪ್ರಸವಿಸು

  1. ಹೆರು,ಹಡೆ,ಜನನಕೊಡು,ಈಯು,ಮರಿ ಇಡು
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ