ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪ್ರಯತ್ನಿಸು

  1. ಯತ್ನಮಾಡು
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ