ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪ್ರಮುಖವಾದ

  1. ಆಧಾರಭೂತವಾದ
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ