ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ

  1. ವಿವಿಕ್ತ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ