ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪ್ರತಿಕೂಲವಾದ

  1. ಕಂಡರಾಗದ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ