ಪೆಂಪು

  1. _________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪೆಂಪು

  1. ಆತನ ಪೆಂಪನ್ನು ಏನೆಂದು ಹೇಳಲಿ!

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪೆಂಪು

  1. _______________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪೆಂಪು

  1. ಪೆಂಪುಗಾರ; ಪೆಂಪುಗೆಡು; ಪೆಂಪೇರು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪೆಂಪು

  1. _______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಪೆಂಪು&oldid=384803" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ