ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪುಷ್ಪಧೂಳಿ

  1. ಪರಾಗ,ಹೂವಿನ ಹುಡಿ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ