ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪುದುವುಡುಪು

  1. ಒಂದೇ ತರನಾದ ಉಡುಪು
    ಒಂದುಡುಪು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ