ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪಿಂಗೊಳಿಸು

  1. ___________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ