ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪಾಶವನ್ನು ಒಡ್ಡಿ ಕೆಡವು

  1. ______________________


ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ