ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವವನು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವವನು

  1. ಪೋಷಕ,ಬೆಳೆಸುವವನು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ