ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪಹರೆಯವನು

  1. ಕಾವಲುಗಾರ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ