ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪರಿಜು

 1. ಹರಡಿದ ಬಗೆ,ಕಟ್ಟಿದ ಬಗೆ,ಪಾಂಗು
  ಣ್ಪರಿಜು; ಗಂಡವರಿಜು; ಬಿಗುರ‍್ವರಿಜು; ಪರಿಜು ಮಾಡು
  ____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

 • English:
 1. layout, en: layout
 2. form, en:form
 3. design, en:design

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪರಿಜು

 1. ____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪರಿಜು

 1. ____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪರಿಜು

 1. ನ್ಪರಿಜು , ಹುಟ್ಟುಪರಿಜು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪರಿಜು

 1. ಣ್ಪರಿಜು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪರಿಜು

 1. _________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪರಿಜು

 1. ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಪರಿಜು&oldid=394683" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ