ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪರಿಚಯದವರು

  1. ಗೊತ್ತಿರುವ
    ಅವರು ನನ್ನ ಪರಿಚಯದವರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ