ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪಚ್ಚುಗೆಯ

  1. ಹತ್ತಿರದ,ಸಲಿಗೆಯ
    ___________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ