ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೈತಿಕಶಕ್ತಿ

  1. ______________


ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ