ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೇರಗೊಳಿಸು

  1. ಸುಧಾರಿಸು,ಸರಳಗೊಳಿಸು
    _________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ