ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡು

  1. ನಿಲ್ಲಿಸು,ಶಾಶ್ವತಗೊಳಿಸು
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

  • English: [[ ]], en: