ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೆಲಕಚ್ಚಿಸು

  1. (ಹಡಗು)ತಳಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡು,ದಡ ಹತ್ತಿಸು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ