ನೆತ್ತರುಗುಡುಹಿ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೆತ್ತರುಗುಡುಹಿ

  1. _____________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ