ನೆತ್ತರುಗುಡಿಹಿ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೆತ್ತರುಗುಡಿಹಿ

  1. ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ