ನೆಚ್ಚಿನ-ಗೆಳೆಯ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೆಚ್ಚಿನ-ಗೆಳೆಯ

  1. ___________________


ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ