ನೆಚ್ಚಿನ-ಗೆಳತಿ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೆಚ್ಚಿನ-ಗೆಳತಿ

  1. _____________


ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ