ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೀಲಿ-ನೇರಳೆ

  1. ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ