ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಿಸ್ಸಂದಿಗ್ಧ

  1. ಸ್ಪಷ್ಟ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ