ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಿಲ್ಲುವ ಸ್ಥಳ

  1. (ಬಸ್ಸು, ರೈಲುಗಳು ನಿಲ್ಲುವ ಸ್ಥಳ)

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ