ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಿಲುಂಬಿಸು

  1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ