ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಿರ್ಮಾತೃ

  1. ಮೂಲಪುರುಷ,ಮೊದಲಿಗ,ಪೂರ್ವಜ
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ