ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳು

  1. (ಬಲವಂತವಾಗಿ)ಕೀಳು,ಪಡೆ,ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳು,ವಸೂಲು ಮಾಡು
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ