ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಿರೀಕ್ಷೆ

  1. ಭರವಸೆ,ನಂಬಿಕೆ,ವಿಶ್ವಾಸ,ಹಾರೈಕೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

  • English:
  1. hope, en: hope
  2. waiting,en:waiting