ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಿಬ್ಬರಿಸು

  1. ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ