ನಿಂತುಹೋಗುವಿಕೆ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಿಂತುಹೋಗುವಿಕೆ

  1. ಸ್ಖಲನ
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ