ನಾರುಬಟ್ಟೆಗಳ ದಸ್ತಾನು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾರುಬಟ್ಟೆಗಳ ದಸ್ತಾನು

  1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ