ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನವ ವಧೂವರರು

  1. ದಂಪತಿ
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ