ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನವ ವಧೂವರರು

  1. ದಂಪತಿ
    ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ