ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಗ್ನಗೊಳಿಸು

  1. ಬತ್ತಲೆಮಾಡು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ