ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಕಲಿಳಿಸು'

  1. ಅಂತರ್ಜಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಶಬ್ದ. ಉದಾ : ಒಂದು ಕಡತವನ್ನು ನಕಲಿಳಿಸು (Download a file)

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

  • English:
  1. download, en:download