ಧ್ವನಿಯ ಏರಿಳಿತ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಧ್ವನಿಯ ಏರಿಳಿತ

  1. ಆರೋಹಣ,ಅವರೋಹಣ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ