ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಧೊಪ್ಪನೆ ಬೀಳು

  1. _______________


ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ