ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಧರ್ಮಶಾಲೆ

  1. ಧರ್ಮಮಂದಿರ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

  • English: [[ ]], en: