ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ದೊಡ್ಡ ಪತಂಗ

  1. ರಾಜಪತಂಗ,ರಾಜಚಿಟ್ಟೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ