ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ದೊಡ್ಡೂರು

  1. ___________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

  • English:
  1. metropolitan city en:metropolitan city